Apport WMS - Varens rejse
Apport WMS

Varans resa

1-varemodtagelsen

Varumottagning

När den nya varan kommer till lagret tar lagerarbetarna normalt emot den med hjälp av en handterminal. Apport WMS är utformat för att göra denna process så enkel som möjligt.

Bland de tillgängliga funktionerna finns:

– Ankomstregistrering.
– Visning av akut orderbehov.
– Leverantörsuppföljning.
– Traditionell varumottagning med insamling av relevant information.
– Cross docking, o.s.v.

Samtliga funktioner kan naturligtvis konfigureras efter behov.

3-opfyldning

Påfyllning och flyttning

Apport WMS bidrar till att optimera påfyllning och flyttning, så att dessa processer stöder verksamhetens behov.

Reglerna för påfyllning kan utgå från orderbehov, minimi-/maximistyrning på lokationerna och liknande. Påfyllningen kan även ske manuellt med utgångspunkt från operatörens önskemål.

På samma sätt kan flyttningar utföras både automatiskt och manuellt. Med denna funktion bidrar Apport WMS till att optimera lagret med avseende på ABC-placeringar, minskad spillyta etc.

5-emballering

Emballering och utskick

Efter avslutad plockning ska order eventuellt prioriteras och konsolideras före utskick, följesedlar och fraktdokumentation skrivas ut, och orderläsning genomföras.

Apport WMS underlättar alla arbetsuppgifter med hjälp av integrerade funktioner i plockflödet eller med stand-alone-lösningar baserade på handterminaler eller datorstationer.

Apport WMS är fullt integrerat i gängse fraktprogram som exempelvis Consignor och Unifaun, så nödvändiga fraktpapper skrivs automatiskt ut som en integrerad del av utskicksfunktionen.

2-indplacering

Placering

Apport WMS hittar alltid den optimala placeringen för en given vara – detta med utgångspunkt från de regler som ni har fastställt.

Placering kan anges beroende på varans viktighet och volym, samt en lång rad andra kriterier som ni själva kan definiera.

Funktionen kan användas för en mängd olika typer av hårdvara.

 

4-ordreplukning

Orderplockning

Möjligheterna till orderplockning är många, och konfigurationen utgår alltid från verksamhetens behov.
Möjligheterna till orderplockning omfattar bland annat:

– Plockning av enskilda order.
– Batchplockning av order som kräver efterbehandling.
– Avancerad plockning direkt i transportemballage. Systemet väljer optimal plock- och transportmetod, detta med utgångspunkt från transportkostnad, emballagetyp och personalens lön/tidsåtgång.

Plockningen kan genomföras på en mängd olika typer av hårdvara, från traditionella handterminaler till plattor och deciderade röstterminaler

All registrering i samband med plockningen – till exempel batchnummer eller serienummer – kan enkelt ske löpande.

Apport WMS underlättar också många olika former av plockning till produktion, stafettplockning etc.

Apport WMS

Andra funktioner

6-lager-opstaelling

Lagerinventering

Apport WMS kan användas vid manuella, periodiska och löpande inventeringar, och i allmänhet kan alla inventeringar utföras medan lagret är i drift. Med löpande inventeringar slipper man den resurskrävande årliga inventeringen.

Löpande inventeringar kan genomföras i form av:

– Nollinventeringar.
– Inventeringar som aktiveras p.g.a. ett visst antal på en lokation.
– Inventeringar som sker enligt en fastställd cykel för hur ofta man vill att en viss vara ska inventeras.

Inventeringarna kan naturligtvis varieras beroende på om det handlar om A-, B- eller C-varor, och det är också möjligt att göra manuella eller periodiska inventeringar, då valda delar av lagret inventeras allt efter behov. Manuella inventeringar kan genomföras antingen i form av traditionella ”vara på lokation”-inventeringar eller som lokationsinventeringar.

 

7-business-intelligense

Business Intelligence, övervakning och rapportering

Apport WMS gör det möjligt att samla in data och använda dem för att fatta bättre och mer proaktiva beslut.

Med Apport WMS är det möjligt att få en avancerad Business Intelligence-lösning – med visning av data i realtid och översikt över relevanta KPI:er – samt en mer traditionell rapportering.

 

8-integration-erp

Integrering i ERP-system

Apport WMS kan integreras i i stort sett alla ERP-system på marknaden.

Vi arbetar med utgångspunkt från en genomtestad standardintegration, men denna kan anpassas och ändras efter kundens och ERP-leverantörens önskemål.

 

9-automatisering

Automatiseringslösningar

WMS-lösningen rymmer många möjligheter till integration i externa automatiseringsenheter.

Det gäller både enkla lagerautomater, banstyrning, styrning av robotar, samt komplexa lösningar med styrning av ”minikranar”, goods-to-man-stationer etc.

 

 

 

 

 

 

 

Läs allt om varför lageret behöver affärsinformation, hur man använder det och observerar två företag som redan gör det i vår white paper Hur man får modern affärsinformation i ditt lager.

Modern teknik

Röstplockning eller trådlösa handterminaler

Apport WMS samarbetar med marknadens bästa hårdvaruleverantörer.

Apport WMS erbjuder röststyrning (Apport Voice), vilket gör det möjligt för lagerpersonalen att ta emot order och skicka meddelanden till systemet via ett headset. Mjukvaran för taligenkänning tillhandahålls av amerikanska Vocollect.

Systemet kan även skötas via trådlösa handterminaler från exempelvis Honeywell. Dessa är enkla att hantera och behagliga att arbeta med.