Lageroptimering ger nöjda kunder

Vad är lagerstyrning?

Lagerstyrning handlar om att göra lageret mer effektivt, genom att skapa en översikt, minimera fel och lagerförluster – dessutom har det en stor effekt på kundnöjdheten.

Apport WMS ger struktur och överblick på lagret och logistikoperatörers vardag, det öppnar även upp för integrationen med leverantörens lagernivå samt en eventuell webbshop. Lagernivån kommer att justeras automatiskt i förhållande till webbshopens aktiviteter.

Det kommer också att vara möjligt att visa webshopens besökare vilka varor som finns på lager samt den beräknade leveranstiden för varje artikel. Det är en tjänst som många tar för givet, men märker det snabbt om det saknas. Samtidigt öppnar det upp för möjligheten att erbjuda kunderna att följa leveransen.

Lagerstyrning ger också en översikt över vilka artikelnummer som finns på lager, vilka varor som snart kommer att beställas samt vilka varor som säljer bättre eller sämre än väntat. Om en felaktig artikel skickas från lagret spenderas mycket resurser för att korrigera felet för att returnera och skicka en ny vara. Oavsett hur väl en retur hanteras kommer kundupplevelsen nästan alltid att bli negativ.

lageroptimering

Eliminering av plockfel

Att minska plockfel är en typisk önskan som framkommer när vi har dialog med kunderna, då plockfel är förknippade med extrakostnader och ineffektivitet i förhållande till omsättning och tidsförbrukning.

Just denna utmaning har varit en faktor i kundernas val av lagerstyrningsmjukvara, då implementeringen av detta praktiskt taget kommer att eliminera plockfel. Tänk på den extra tid personalen på lagret får om din butik använder vår lagermjukvara. Det kan också finnas mycket pengar att spara på att minimera felsändningar i en webbshop.

Lagerstyring och lageroptimering för Hitachi