Stark projektmodell håller WMS-projektet på spåret

Att vi kan erbjuda ett fast pris och garantera att vi kan hålla det, beror på vår egen projektmodell.

Projektmodellen fokuserar på tre parallella spår i form av process, teknik och organisation, så att vi hinner med allt och kan skapa sammanhängande lösningar.

Människor bakom förändringen

Vårt tredelade fokus bottnar i vår filosofi om att tekniken i och för sig är den nödvändiga grunden, men att det är människans användning av den som leder till förändring.

 

Projektmodellen bygger på sex faser från ”Analys och förberedelse” till ”Drift”, och innan en ny fas inleds skriver båda parterna under på att allt är som det ska vara. På så sätt ser vi till att vi alltid löser eventuella problem i tid.

Projektmodellen ställer krav både på oss och på dig som kund – det är det bästa sättet att säkerställa att vi når önskat resultat.