Allmänna villkor

Denna hemsida ägs och drivs av Apport. Har du kommentarer eller frågor, så är du välkommen att kontakta oss per mail på info@apportsystems.com eller på tel. +45 72 44 99 44.

Ansvar

Apport driver endast denna hemsida som en service och som en informationskälla. Vi har försökt se till att information, programvara och övriga tjänster är så korrekta som möjligt, men vill ändå påpeka att hemsidan kan innehålla fel. Apport frånskriver sig allt ansvar för sådana fel. Allt material och innehåll på hemsidan tillhandahålls utan några som helst garantier.
Hemsidan innehåller länkar till andra hemsidor som Apport inte har någon kontroll över. Apport är inte ansvarigt för dessa hemsidors tillgänglighet eller innehåll.
Apport vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att hemsidan inte innehåller virus, maskar, trojaner eller liknande. Vi garanterar inte att hemsidan är fri från sådana skadliga program, och frånskriver oss allt ansvar för eventuella förluster till följd av sådant.

Rättigheter

Hemsidan och dess innehåll – t.ex. text, bild eller grafik – skyddas av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter som tillhör Apport. Vissa namn, märken och logotyper på hemsidan är skyddade varumärken.
Ingen form av ändring, kopiering, reproduktion, vidaredistribution, offentliggörande, kommersiellt utnyttjande eller annat får ske utan skriftligt avtal med Apport.

Lagval och domsrätt

Användningen av denna hemsida omfattas av dansk rätt, och tvister med anledning av hemsidan ska behandlas vid dansk domstol.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten datafil som vi sparar på din dator för att ha koll på vad som sker under ditt besök och för att kunna känna igen datorn. En cookie är inte ett program, och den kan inte innehålla virus. Det handlar om anonym statistik, och informationen kan inte spåras tillbaka till dig.

Webbsidans användning av cookies

Cookies är nödvändiga för att webbsidan ska fungera. Cookies hjälper oss dessutom att få överblick över ditt besök på webbsidan, så att vi hela tiden kan optimera och målinrikta vår kommunikation efter dina behov och intressen. Cookies minns till exempel vad du lagt i varukorgen, om du besökt hemsidan tidigare, om du är inloggad och vilket språk och vilken valuta du valt.

Automatiskt accepterande

De flesta webbläsare är inställda på automatisk acceptering av cookies, men du kan naturligtvis ändra dessa inställningar. Dock ska du vara uppmärksam på att de flesta hemsidor inte fungerar optimalt om du inte tillåter cookies.

Vi använder följande cookies:

Spårning: Vi spårar antalet besökare, deras navigationsmönster på sidan och varifrån de kom in på sidan (via sökmaskin, länk eller liknande).

Tredjepartscookies: Via vår hemsida har du tillgång till funktioner från andra hemsidor. Videoklipp, länkar och liknande kan innehålla cookies från dessa hemsidor – till exempel kan de se att du använder en funktion på deras webbplats via vår sajt. Tredje part kan exempelvis vara någon annan aktörs kommentars- eller bloggfält, Vimeo eller YouTube.

Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta oss.

Vill du veta mer om Apport Systems?

På Apport optimerar vi lagerhantering och integrerar användbara och tydliga WMS.

Funktioner kan förbättra medarbetarnas välbefinnande och effektivitet.