Enkelhet i alla aspekter

Apport är vi angelägna om att saker och ting ska vara enkla. Vårt WMS har byggs upp med fokus på användarvänlighet, vi arbetar efter en genomtestad projektmodell och vi erbjuder alltid ett fast pris – och håller det. ”Enkelt” är inte alltid samma sak som ”lätt”, och därför kommer du att uppleva att vi ställer krav i ett samarbete. Först och främst på oss själva, men också på våra kunder. Det gör vi för att vi, med vår mångåriga erfarenhet, vet vad som krävs för att ett WMS-projekt inte ska spåra ur, utan bli en framgång.

Resultaten talar för sig själva. Våra kunder upplever generellt en lagereffektivisering på 25-40 procent, en markant minskning av antalet plockfel, samt ett förbättrat arbetsklimat.

Logistik är framtidens konkurrensparameter

Vad ska vi leva av i framtiden? Produktionen har i många fall flyttat österut, och även vårt försprång i fråga om kunskap minskar dag för dag. Den sista bastionen är logistiken. Morgondagens vinnare är de företag som är bäst på att flytta varor.

Men konsumenterna finner sig inte längre i medelmåttig service och långsamma leveranser, och det krävs en stark logistikkedja för att leva upp till kraven. På Apport arbetar vi ständigt med att optimera våra kunders lagerlogistik, så att lagret inte längre ses som något nödvändigt ont, utan som en stark konkurrensfördel.

Fakta om Apport
  • Grundat år 2000
  • 45 medarbetare
  • Huvudkontor i Danmark, försäljningsrepresentation i Norge och Sverige
  • Egen utvecklingsavdelning i Danmark och Polen
  • 100+ WMS-installationer globalt

Varför heter vi Apport?

Apport kommer av det franska ordet för ”att komma med” (apporter) och vi hör det oftast i det kommando som en jägare ger sin jakthund när den ska hämta ett byte.

Apport WMS säkerställer att era varor transporteras genom logistikkedjan på optimalt sätt. Från varumottagning och plockning till utskick – rätt vara på rätt sätt och på rätt tidpunkt.